• image01

  Спирателна

  арматура

 • image02

  Чугунени

  фитинги

 • image02

  Пожарни

  хидранти

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЛИЕТИЛЕНА


Горните стойности са индикативни.
 

ТИПОВЕ ПОЛИЕТИЛЕНСъгласно ISO 9080, минималната изисквана якост (MRS) е стойността на дългосрочната хидростатична якост с по-ниска граница на доверителност от 97.5%, показана от една тръба след 50 години непрекъсната работа при
20°С.
 

ГРАНУЛАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАПОРНИ ТРЪБИ ОТ PE100

Съгласно производствения стандарт БДС EN 12201-1, гранулатът, от който се произвеждат полиетиленовите водопроводни тръби, трябва да е предварително оцветен, в цвета на крайното изделие. Ако тръбите трябва да са черни, гранулатът е черен, ако трябва да са сини, гранулатът е син и т.н. Стандарт БДС EN 12201-1
ЗАБРАНЯВА използването на безцветен (натурален) PE гранулат при производството на полиетиленови
водопроводни тръби.

                              

Само предварително оцветеният гранулат гарантира хомогенна структура на произведените тръби, добра дългосрочна устойчивост на налягане и добра еластичност на материала.
При използването на безцветен полиетилен и последващото му оцветяване по време на производството се получава лоша хомогенизация на материала, която е видима само под микроскоп:                              


Добра хомогенна структура на тръба произведена от предварително оцветен гранулат

  Лоша нехомогенна структура на тръба произведена от безцветен гранулат, оцветен по време на екструзията на тръбата

 

В следствие на лошата хомогенизация се влошават качествата на PE тръбата. Това довежда до съществено намаляване живота на тръбата, както и потенциална възможност от спукването на тръбата. Също така, такива тръби не могат да издържат лабораторните тестове за вътрешно хидростатично налягане и опън, които зависят най вече от използвания материал за производството на тръбата.
В някои по-редки случаи, смесването на оцветителя и гранулата по време на екструзията е толкова лошо, че при напречен разрез на произведената тръба се забелязват разслоявания и с невъоръжено око.

    

Някои производители купуват безцветен гранулат и след това го оцветяват по време на екструзията, защото по този начин реализират икономии (безцветният гранулат е по-евтин от предварително оцветения) и оттам
по-ниската цена е за сметка на качество и сигурност.

Пайплайф България” ЕООД произвежда полиетиленовите си тръбите изцяло от ПЪРВИЧНА И СЕРТИФИЦИРАНА СУРОВИНА от утвърдените фирми на международния пазар „Sabic”, “Borealis”, “Basell” и
„Ineos”.    Тези     фирми    гарантират    ПОСТОЯННО     високо    качество    на суровината. Всяка доставка на полиетилен в производствената база в Ботевград    е    придружена    със    сертификат    за    качество        от    завода производител. Лабораторията получава този сертификат, след което взима
50 грама PЕ, и една част от него изпитва, а останалата част се съхранява за срок от шест месеца.

Материалът за производството на полиетиленовите тръби за вода и газ е предварително оцветен полиетилен с висока плътност(PE100). Произвежданите PE водопроводни тръби са черни на цвят със сини линии.

 

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ AQUALIFE PE100 БДС EN 12201-2 ПРОИЗВОДСТВО БОТЕВГРАД

 
 

ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ: СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НОРМИТЕ ЗА НАЛЯГАНЕ И ДОПУСТИМИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТО ПОЛЗВАНЕ

За използване на определена система при температури, различни от 20°C или за срок до 50 години, е необходимо нейните норми да бъдат занижени или повишени в съответствие с максималното работно налягане или срока на експлоатация, или съчетание от двете.

 
 

МОНТАЖ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ ТРЪБИ


А. ПОДЗЕМНИ МРЕЖИ

В сравнение с конвенционалните, полиетиленовите тръби могат да бъдат полагани в траншеи с по-малки размери. Дългите, челно заварени или споени тръби, свързвани над земята, могат да се полагат в тесни изкопи, след като бъдат оставени да се охладят.

Б. НАДЗЕМНИ МРЕЖИ

Използването за надземни мрежи позволява оползотворяване на присъщите свойства и характеристики на материала, като съпротивление на влошаване от слънчевата светлина, добра устойчивост на удари дори при ниски температури, голяма гъвкавост и др.
Основните предпазни мерки в случая са:
- Защита от прегряване.
- Осигуряване на опори за тръбопроводите през определени интервали, особено в частите с тежки фитинги.

В. ПОДВОДНИ МРЕЖИ

Плътността на полиетилена е по-ниска от 1 gr/cm3. По тази причина тръбите трябва да се полагат с допълнителни тежести (баласт), които да придържат тръбите неподвижни върху морското дъно.

Г. РАДИУС НА ОГЪВАНЕ

При нормални температури полиетиленовите тръби могат да се огъват до радиус Rs, равен на 12 - 20 пъти външния им диаметър (DIN 16933). Присъщата гъвкавост на полиетиленовите тръби позволява при проектира- нето и изграждането на системата от тръбопроводи да се избегнат значителен брой фитинги. В случай че тръби- те се доставят навити на спирала или върху макари, трябва да бъдат огъвани в посоката на навивките.
 

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИТЕ ТРЪБИ


А. ЗАВАРЯВАНЕ

Полиетиленът може да се заварява. Заваряването е процес на термично сплавяване с нагряване до 220°С на повърхностите на кръговите отвори на съединяваните полиетиленови тръби до постигане на състояние на раз- топеност на всяка контактна повърхност. След това двете повърхности се съединяват под контролиран натиск за определен период за охлаждане и чрез съединяването на молекулите на двете тръби се получава хомогенна заварка.

1. ЧЕЛНО ТЕРМИЧНО СПЛАВЯВАНЕ

За челното заваряване на полиетиленовите тръби е необходима специална заваръчна машина с нагряваща плоча („огледало“) за нагряване на краищата на тръбата до точката на топене, които впоследствие се съединяват под налягане. Последователността на заваръчната процедура е графично илюстрирана на долната фигура:
 


2. ЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ СТОПЯВАНЕ (ЕЛЕКТРОФУЗИОННО
ЗАВАРЯВАНЕ)

При заваряване чрез стопяване се изисква специален агрегат за контролиране на заваряването, който изпраща топлинна енергия (прав ток) към специалния полиетиленов фитинг за стопяване.
Фитингът представлява съединяващо приспособление с две гнезда с нагряващ елемент (реотан), оформен по повърхността за заваряване при точките на свързване. Когато двата подравнени края на тръбата се въведат в приспособлението и се подаде ток, топлината, генерирана в елемента, споява присъединяваните повърхности. Времето за спояване и подаването на ток, които зависят от диаметъра и типа на фитинга, се регулират ръчно или автоматично от контролното табло.

Б. МЕХАНИЧНО СЪЕДИНЯВАНЕ

Механичното съединяване на полиетиленовите тръби се постига чрез подходящи механични фитинги. Те са из- готвени от различни материали (пластмасови и метални) и са два типа:

 • Фитинги за многократно ползване, които могат да бъдат снемани от тръбата и ползвани отново.
 • Трайно монтирани фитинги, които не могат да бъдат снемани от тръбата.